گروه مهندسی ماترن در سال 1392 فعالیت خود را در زمینه طراحی و اجرای ساختمان های متعدد در سطح تهران و شهرستان ها شروع کرده و طی این سال ها موفق شده ایم مجموعه ای از بناهای ارزشمند را در سطح تهران و کشور اجرا کنیم. هدف ما متفاوت بودن با توجه به دانش و توانایی های مجموعه خود است.

Instagram feed

0912-4499915 m.bolvardi17@gmail.com

نکاتی که در طراحی نماجهت اخذ تأییدیه کمیته نما شهرداری بایستی در نظر گرفته شوند.

خانهدسته‌بندی نشدهنکاتی که در طراحی نماجهت اخذ تأییدیه کمیته نما شهرداری بایستی در نظر گرفته شوند.

نکاتی که در طراحی نماجهت اخذ تأییدیه کمیته نما شهرداری بایستی در نظر گرفته شوند.

اخذ تأییدیه کمیته نما با توجه به اجباری شدن ارائه طرح نما در مرحله صدور جواز از اهمیت بسیار برخوردار بوده و نگاتی جهت سهولت آن ارائه می گردد:

1- بازدید، بررسی و تهیه عکس از ملک مورد نظر و شرایط محیطی آن

جهت اخذ تاییدر ابتدا بایستی از ملک مورد نظر بازدید شده و از ملک و نماهای مجاور تا سه پلاک از هر طرف عکس تهیه شود. همچنین شرایط کوچه و محله ای که ملک مورد نظر در آن قرار دارد بررسی شده، معماری محلی و بومی (در صورت قابل ملاحظه بودن) و بناهای شاخص واقع در آن محله (بناهایی که ارزش تاریخی، فرهنگی، اداری و … دارند) مورد بررسی قرار گرفته و عکسبرداری شوند. از بین این موارد بیشترین اهمیت را بناهای مجاور ملک دارا می باشند که تصویر آنها الزاماً بایستی به همراه مدارک مورد نیاز دیگر به شهرداری ارائه گردد. توجه به معماری بومی منطقه نیز می تواند شهرداری را متقاعد به پذیرش طرح مورد نظر نماید.

2- مواردی که در طراحی بایستی به آنها توجه داشت

شهرداری ضوابط مختلفی برای طراحی نماهای ساختمانی دارد که می توان آنها را به دو گروه عمده زیر تقسیم بندی کرد:

1-2- ضوابط عمومی طراحی نما در مناطق مختلف تهران

این ضوابط که توسط معاونت معماری و شهزسازی شهرداری تهران به مناطق 22 گانه ابلاغ شده است شامل ضوابطی می شود که در سه سطح «الزام» ، «توصیه» و «پرهیز» تهیه شده و هدف از نگارش آنها جلوگیری از آشفتگی و بهم ریختگی نمای شهری تهران و ساماندهی به نماهایی است که بعد از ابلاغ این ضوابط طراحی و اجرا می شوند.

فهرست کامل این ضوابط را که مجموعاً سی ضابطه در سه زیر مجموعه «الزام» ، «توصیه» و «پرهیز» می شوند را می توانید در مطلب با عنوان «ضوابط عمومی طراحی و اجرای نمای ساختمان در مناطق 22 گانه تهران» در همین وبسایت مطالعه فرمایید.

2-2- ضوابطی که توسط منطقه به صورت اختصاصی تهیه و ابلاغ شده اند

علاوه بر ضوابط عمومی که شرح آن در بالا آمد، ضوابط دیگری نیز توسط شهرداری مناطق تهیه شده که هنگام رجوع به شهرداری بایستی از آنها اطلاع پیدا کرد. اگرچه این ضوابط در مناطق مختلف با هم تفاوت هایی دارند ولی در یک جمع بندی می توان موارد زیر را به عنوان نقاط اشتراک آنها بیان کرد:

1-2-2- هماهنگی به لحاظ شکل، رنگ، ریتم جهت گیری افقی یا عمودی و …  با بناهای مجاور تا سه پلاک

2-2-2- طراحی بازشوها و ورودی بنا: ازجمله زیبا بودن، غیر متعارف نبودن، تعریف شده بودن ورودی و …

3-2-2- بافت و مصالح: از جمله دقت در طراحی و انتخاب مصالح مرغوب، هماهنگی آنها با بناهای مجاور، پایداری آنها در برابر عوامل جوی، حفظ کیفیت با گذشت زمان و …

4-2-2- خط آسمان و اتصال بنا به زمین: از جمله طراحی خط آسمان هماهنگ با بناهای مجاور، طراحی بام (سقف شیبدار یا تخت) با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، طراحی خط اتصال بنا به زمین با توجه به شیب زمین و …

5-2-2- رنگ و نورپردازی: تناسب با نماهای همجوار، نورپردازی به منظور برجسته کردن عناصر شاخص نما مانند ستون، ورودی و غیره، عدم کاربرد نورپردازی با رنگ های متنوع و غیر متعارف و …

6-2-2- عناصر الحاقی: اجتناب از قرار دادن عناصر تأسیساتی در نما، استفاده از عناصر الحاقی مفید و زیبا مانند جعبه گل و گلدان در نما و …

با مراجعه به ضوابط اختصاصی ذکر شده برای هر منطقه در همین وبسایت می توانید شرح کاملی از ضوابط عنوان شده را مطالعه فرمایید.

3- ارائه مدارک مورد نیاز به شهرداری

برخی از مدارکی که باید به شهرداری جهت تصویب طرح نما ارائه گردد به شرح زیر است:

  • تصاویر نماهای مجاور تا سه پلاک از هر طرف
  • تصویر وضع موجود ملک
  • تصاویر سه بعدی طرح به صورت جانمایی در وضع موجود
  • تصاویر سه بعدی نورپردازی نما در شب
  • نقشه دو بعدی و فنی نما به همراه اندازه گذاری و تیپ بندی پنجره ها
  • جزئیات اجرایی نما (Wall Section ، جزئیات)
  • نقشه های معماری مصوب شهرداری
  • پلان بام مجموعه

برای اطلاع از سایر مدارک مورد نیاز اختصاصی هر منطقه به مطالب ارائه شده در همین وبسایت مراجعه نمایید.

4- اطلاع از زمان تشکیل کمیته نما و اطلاع از تأیید یا عدم تأیید طرح مورد نظر در کمیته نما

در هر کدام از مناطق کمیته نما روز بخصوصی تشکیل می شود به عنوان مثال در شهرداری منطقه 1 کمیته نما در روزهای چهارشنبه هر هفته تشکیل می شود. بسته به مناطق مختلف گاهی نیاز است طراح در کمیته نما حاضر شده و از طرح دفاع نماید.

ارسال دیدگاه