مصالح نما

طراحی نما با استفاده از مکعب های رنگی

طراحی نما با استفاده از مکعب های رنگی نمای بانک از مکعب های مختلف به صورت تورفته و بیرون آمده و با رنگ های باطراوت و متغیر طراحی شده و بعضی از این مکعب ها ...

طراحی نما با استفاده از بلوک های شیشه ای

طراحی نما با استفاده از بلوک های شیشه ای در طراحی نما از 600 بلوک شیشه ای خالص (50 م.م *235 م .م* 50 م.م ) استفاده شده است ...

طراحی نما با استفاده از ورق های اچ پی ال (HPL)

طراحی نما با استفاده از ورق های اچ پی ال (HPL) ورق های اچ پی ال (HPL) شرایط بسیار مناسبی را برای طراحی نما در اختیار طراح قرار می دهند ...

طراحی نما با استفاده از صفحات فلزی سوراخ شده

طراحی نما با استفاده از صفحات فلزی سوراخ شده سادگی و در عین حال جذابیت بصری، احترام به زمینه، همسازی با ساختار سایت و بداعت در خلق نما را می توان از عوامل ...